Jamka 7 | Penati Golf Resort
JAMKA 7 všetky jamky

Par 4 - 401 metrov - HCP 1

Táto náročná jamka si vyžaduje solídny prvý odpal ponad bunker umiestnený v strede ferveje, aby ste využili odraz smerom dopredu ku greenu, a tak získali pomerne jednoduchý druhý úder. Krátky odpal či odpal mimo centrálnej časti ferveje spôsobí, že budete mať čiastočne zakrytý výhľad na green. Druhý úder sa najlepšie hrá z ľavej strany ferveje, keďže green je ohraničený bunkrom na pravej strane a spredu.