Jamka 4 | Penati Golf Resort
JAMKA 4 všetky jamky

Par 4 - 396 metrov - HCP 3

Dopadová zóna odpalu je chránená bunkrami z vnútornej strany vľavo a vonkajšej strany vpravo. Ak sa vyhnete bunkrom na ľavej strane, získate kratší druhý úder, ale mieriť na stred ferveje je výhodnejšie, pre lepší uhol do greenu pri druhej rane. Tá smeruje do kopca, pričom green je chránený v najkratšom smere do greenu dvoma bunkrami vľavo a hlbokým bunkrom v pravej prednej časti. Na greene sa nachádza viacero úrovní – plató rôznej výšky, uhrať jednopat bude preto veľká výzva.