Jamka 14 | Penati Golf Resort
JAMKA 14 všetky jamky

Par 4 - 318 metrov - HCP 16

Je to najkratší par 4 na ihrisku, pričom prvý odpal smeruje do kopca. Predná časť ferveje je ohraničená dvoma „spektakulárnymi‟ bunkrami a línia hry sa nachádza kúsok napravo od týchto bunkrov. Postačí vám krátky približujúci úder, ale aby ste na tomto zvlnenom greene umiestnili loptičku na vhodné miesto, budete musieť byť veľmi presní.