Jamka 2 | Penati Golf Resort
JAMKA 2 všetky jamky

Par 5 - 481 metrov - HCP 7

Prvý odpal smeruje do kopca, cieľom je dostať loptičku do vyššej časti ferveje, aby ste mali pri druhej rane dobrý výhľad. Miesto druhého dopadu lopty je ohraničené dvomi bunkrami, medzi ktorými je ponechaný priestor, poskytujúci voľný druhý úder smerom na green. Green je po ľavej strane ohraničený bunkrom.