Jamka 6 | Penati Golf Resort
JAMKA 6 všetky jamky

Par 5 - 524 metrov - HCP 11

Je to dlhý par 5, ale od miesta dopadu odpalu sa už hrá z kopca. Prvý odpal je najvýhodnejšie smerovať do blízkosti bunkra po pravej strane ferveje. Druhý úder si vyžaduje odvážne rozhodnutie, či ísť na green dvoma ranami alebo skrátiť druhý úder a ísť do greenu až treťou ranou. Green je chránený bunkrom vpredu a vpravo, najlepšie je hrať do greenu sprava. Dávajte si pozor, aby ste neodpálili loptičku za green, nakoľko ho zozadu ohraničuje hlboký bunker.