Jamka 2 | Penati Golf Resort
JAMKA 2 všetky jamky

Par 4 - 360 metrov - HCP 9

Odpalisko druhej jamky poskytuje niekoľko možností. Dlhí hráči môžu zvoliť ranu na pravú stranu, a tak získať vzdialenosť. Odpal na ľavú, širšiu férvej, ponúka zaujímavú ranu cez vodnú prekážku.