Jamka 14 | Penati Golf Resort
JAMKA 14 všetky jamky

Par 3 - 202 metrov - HCP 8

Dlhý par 3, ktorý sa javí dlhší, ako je v skutočnosti. Ideálna rana by mala dopadnúť za bunker a nechať sa zvážiť fervejou na grín. Pri dlhej rane za grín čelíte neľahkej rane späť.