Jamka 1 | Penati Golf Resort
JAMKA 1 všetky jamky

Par 4 - 322 metrov - HCP 13

Prvý odpal by mal smerovať na pravú stranu férveje pre uľahčený prístup na grín. Vzhľadom na veľkosť grínu je výber palice pri druhej rane rozhodujúci.