Jamka 15 | Penati Golf Resort
JAMKA 15 všetky jamky

Par 4 - 361 metrov - HCP 16

Veľká a široká férvej sa otvára na jamke číslo 15. Pre ľahší prístup na grín zvoľte z odpaliska pravú stranu férveje. Rana do grínu z ľavej strany férveje čelí dvom hlbokým bunkrom.