Po prvý krát v histórii slovenského golfu je slovenský golfový rezort v rankingu TOP 100 najlepších európskych ihrísk | Penati Golf Resort
PO PRVý KRáT V HISTóRII SLOVENSKéHO GOLFU JE SLOVENSKý GOLFOVý REZORT V RANKINGU TOP 100 NAJLEPšíCH EURóPSKYCH IHRíSK späť na novinky

Začiatkom roka bol zverejnený aktuálny rebríček Top 100 Golf Courses of Continental Europe 2014. O umiestnenie v tomto renomovanom a nezávislom rankingu golfových ihrísk sa uchádzalo celkovo 246 ihrísk z 19 krajín kontinentálnej Európy. Po prvý krát v histórii slovenského golfu sa v rebríčku najlepších európskych ihrísk nachádza aj ihrisko zo Slovenska. Penati Golf Resort a jeho 18-jamkové ihrisko Nicklaus Design Legend Course sa umiestnilo na 97. priečke, čo je na nováčika v silnej konkurencii takmer dvestopäťdesiatky špičkových európskych ihrísk zaradených do hodnotenia, vynikajúcí úspech.


Ihrisko Nicklaus Design Legend Course sa vo zverejnenom zozname ocitlo v spoločnosti špičkových ihrísk z Francúzska (19 ihrísk), Španielska (15 ihrísk), Portugalska (11 ihrísk), Švédska (10 ihrísk), Talianska (7 ihrísk), Holandska (7 ihrísk), Nemecka (5 ihrísk), Dánska (5 ihrísk), Turecka (4 ihriská), Belgicka (4 ihriská), Rakúska (2 ihriská), Švajčiarska (2 ihriská), Nórska (2 ihriská), Fínska (2 ihriská), Grécka (1 ihrisko), Estónska (1 ihrisko), Bulharska (1 ihrisko) a Cypru (1 ihrisko). Z regiónu Strednej Európy sa v top stovke nachádzajú len tri krajiny – Slovensko, Nemecko a  Rakúsko. Susedné Rakúsko v top výbere reprezentujú slovenskými golfistami navštevované ihriská Fontana (49. priečka)Adamstal (70. priečka). Zaujímavosťou je, že na golfové ihriská bohatá Česká republika v ranking liste nemá svojho zástupcu, rovnako tak nenájdete v tejto európskej konkurencii ani ihriská z Poľska.

Byť v zozname top európskych ihrísk so svetoznámymi ihriskami Morfontaine, Son Gual, Valderrama či PGA de Catalunya je pre Penati Golf Resort výnimočným ocenením a ďaľším úspešným zviditeľnením slovenského golfu v zahraničí. Vzhľadom na náročné hodnotiace kritéria, kde významnú váhu má aj história ihriska, organizácia medzinárodných podujatí a referencie návštevníkov, môžeme, pri tak mladom projekte akým je Penati Golf Resort, hovoriť o mimoriadnom úspechu.

Podrobný zoznam a informácie o hodnotení Top 100 Golf Courses of Continental Europe 2014 nájdete na  www.top100golfcourses.co.uk