Zmenili sme orientáciu cvičných odpalísk. | Penati Golf Resort
ZMENILI SME ORIENTáCIU CVIčNýCH ODPALíSK. späť na novinky

Uskutočnili sme zmeny v dizajne cvičných odpalísk. Driving range, ktorý bol pôvodne orientovaný do jazera, sa zmení. Odpaľovať sa po novom bude na pevnú trávnatú plochu, ktorú vytvaruje sám Mick McShane. Vznikne driving 90 metrov široký a 270 metrov dlhý. Na začiatku odpalísk budú situované priestory golfovej akadémie, polovica odpalísk bude prestrešená. Golfisti tak budú môcť trénovať taktické rany a zároveň sledovať ich dĺžku od dopadu loptičky až po jej dobeh.