Výstavba prístupovej cesty, parkovísk a chodníkov pred Clubhousom | Penati Golf Resort
VýSTAVBA PRíSTUPOVEJ CESTY, PARKOVíSK A CHODNíKOV PRED CLUBHOUSOM späť na novinky

Prístupová cesta smerom ku Clubhousu, spolu s parkoviskom pre osobné autá a parkoviskom pre golfové autíčka, chodníky pred Clubhousom, to všetko sa buduje v plnom nasadení.