Výstavba druhého ihriska Heritage Course sa začala! | Penati Golf Resort
VýSTAVBA DRUHéHO IHRISKA HERITAGE COURSE SA ZAčALA! späť na novinky

Na prvých 9 jamkách druhého ihriska Heritage Course sa už intenzívne pracuje. O dva týždne prichádza Mick McShane, svetovo uznávaný shaper, ktorý v tandeme s architektom Jonathanom Davisonom začne tvarovať prvé jamky druhej osemnástky. Ihrisko Heritage Course bude viac naturálne, oslavou tradičného ostrovného designu golfových ihrísk. Čo sa týka dĺžky, obtiažnosti a scenérií bude rovnocenným partnerom už dokončenému ihrisku Nicklaus Design Legend Course. Opať veľkorysé a bez jediného autu.