Výsledky 5. ročníka NÁRODNEJ ENVIRO SÚŤAŽE SLOVENSKA NESS 2012 | Penati Golf Resort
VýSLEDKY 5. ROčNíKA NÁRODNEJ ENVIRO SÚŤAŽE SLOVENSKA NESS 2012 späť na novinky

Sprievodné podujatie XXXIX. medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji ekotopfilm 2012

Za účasti ministra životného prostredia Slovenskej republiky Petra Žigu, ministra pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja Ľubomíra Jahnátka, podpredsedu bratislavského samosprávneho kraja Martina Bertu, primátora hlavného mesta Bratislavy Milana Ftáčnika, starostky mestskej časti Bratislava - Starémesto Tatiany Rosovej a ďalších významných predstaviteľov politického a hospodárskeho života sa dňa 16. 10. 2012 v mestskom divadle DPOH v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 5. ročníka Národnej Enviro Súťaže Slovenska - NESS 2012 - hlavného sprievodného podujatia medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji ekotopfilm 2012.

Spoluorganizátormi a partnermi súťaže boli RTVS, vydavateľstvo Spoločnosť 7 PLUS a spoločnosť Comsultia - e-business solutions.

Do súťaže prišlo spolu viac ako 70 prihlášok. Odborná porota v zložení predseda poroty Prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc., akademik SAV, členovia poroty Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD., Ing. Jíři Mikulenka, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti SLOVMAS a Mgr. Ivan Václavík, majiteľ webového portálu AUTOSHOW.sk rozhodla o umiestnení v 13 súťažných kategóriách. Penati Golf Resort získal ocenenie v kategórii ENVIRO STAVBA ROKA 2012.