Výber architekta druhej osemnástky | Penati Golf Resort
VýBER ARCHITEKTA DRUHEJ OSEMNáSTKY späť na novinky

Dizajnom druhej osemnástky bol poverený skúsený britský architekt Jonathan Davison, ktorého návrhy vyznávajú tradičné princípy ostrovného dizajnu golfových ihrísk. Chceme vytvoriť jedinečné a inšpiratívne ihrisko, ktoré bude reprezentovať návrat ku koreňom a bude oslavou dedičstva našich predkov. V maximálnej miere budú rešpektované a vyzdvihuté prírodné danosti, krása a charakter tejto lokality.