Teraz je investícia do členstva v Penati Golf Clube mimoriadne výhodná. Hrajte v partnerskom TOP rezorte Albatross Golf Resort pri Prahe bezplatne!* | Penati Golf Resort
TERAZ JE INVESTíCIA DO čLENSTVA V PENATI GOLF CLUBE MIMORIADNE VýHODNá. HRAJTE V PARTNERSKOM TOP REZORTE ALBATROSS GOLF RESORT PRI PRAHE BEZPLATNE!* späť na novinky

Penati Golf Resort nadviazal 100% recipročnú spoluprácu s partnerským TOP golfovým resortom Albatross Golf Resort Výsoký Újezd pri Prahe, www.albatross.cz, vďaka ktorej členovia Penati Golf Clubu získavajú možnosť bezplatnej hry* v golfovom rezorte vyhodnotenom ako Najlepší golfový areál v Čechách za rok 2011.

(*Bezplatná hra platí pre všetky kategórie členstiev, okrem firemných ročných prenosných členstiev, na ktoré sa vzťahuje zľava na hru vo výške 50 %. Výhody v partnerskom TOP golfovom resorte Albatross platia pre súčasných aj nových členov Penati Golf Clubu v sezóne 2013 a 2014.)

Kúpou členstva v Penati Golf Clube získavate možnosť bezplatnej hry* na troch ihriskách najvyššieho európskeho štandardudvoch 18-jamkových ihriskách - Legend Course, od augusta 2013 aj Heritage Course v Penati Golf Resort Senica a jednom 18-jamkovom ihrisku v Albatross Golf Resort Vysoký Újezd pri Prahe, ktoré je vďaka svojej špičkovej kvalite pravidelným hostiteľom turnajových zápolení európskej extra triedy.