V spolupráci s partnerom „DOLPHIN“ zavádzame ekologický pitný režim! Ďakujeme, že sa pripojíte. | Penati Golf Resort
V SPOLUPRáCI S PARTNEROM "DOLPHIN" ZAVáDZAME EKOLOGICKý PITNý REžIM! ĎAKUJEME, žE SA PRIPOJíTE. späť na novinky

Milí naši priaznivci.

 

Plastové znečistenie je narastajúci globálny problém, ktorý si vyžaduje enviromentálne opatrenia na úrovni štátov, ekologické iniciatívy firiem, no aj malé kroky na ochranu prírody zo strany jednotlivca. Zmenou je každý z nás.

 

Spoločne s našim partnerom ekologického pitného režimu, spoločnosťou DOLPHIN, sme v týchto dňoch pristúpili ku inštalácii exteriérových profesionálnych výdajníkov pitnej vody s vlastným filtračným a chladiacim systémom: na priečelí budovy Club House ako aj v altánkoch na jamkách LC 9/10 a HC 9/10.

Vo výdajníkoch pitná voda prechádza uhlíkovou filtráciou, čím je zbavená chlóru ako aj prípadných miroorganizmov, vírusov či baktérií. Výrazne sa zlepšujú aj chuťové vlastnosti vody, pri zachovaní obsahu všetkých minerálnych látok a stopových prvkov.

Zavedením ekologického pitného režimu prostredníctom exteriérových výdajníkov pitnej vody od partnera DOLPHIN, ukončujeme na recepcii distribúciu pitného režimu minerálnych vôd v plastových obaloch.  A čo touto ekologickou iniciatívou dosiahneme? Zbavíme sa 30 000 kusov odpadu vo forme plastových fliaš, ktoré sme štandardne vyprodukovali za jednu sezónu! Úsporu na uhlíkovej stope vznikajúcej pri doprave plastových vôd do rezortu, či odvoze a likvidácii plastového odpadu presne vyčísliť nedokážeme, ale je nesporná.

 

Budeme radi, keď kedykoľvek to bude možné, uprednostníte  ekologickú alternatívu pitného režimu v podobe čerstvej "čapovanej vody", ktorú Vám ponúkame z výdajníkov DOLPHIN (možnosť čerpať štandardnú studenú vodu ako aj  vychladenú). Podrobné informácie o tomto systéme ako aj jeho ekologickom prínose nájdete v priloženom materiály TU! Na recepcii máte možnosť zakúpiť si pre tieto účely šikovnú štýlovú fľašku s logom Penati Golf Resortu s našou známou "sokolicou"

 

Podporte nás prosím. Dlhujeme to spoločne pani prírode, v lone ktorej vyrástli naše krásne ihriská.