Prichádza Art McCoy, skúsený americký greenkeeper | Penati Golf Resort
PRICHáDZA ART MCCOY, SKúSENý AMERICKý GREENKEEPER späť na novinky

Krátko po vstupe nového investora prichádza Art McCoy, skúsený americký greenkeeper a vedúci manažér zodpovedný za organizáciu obnovy doteraz postavených 13 jamiek.

Art potvrdil, že do mesiaca spraví na ihrisku viditeľné zmeny. Art je zároveň poverený riadením organizácie výsadby zostávajúcich 5 jamiek na ihrisku Nicklaus Design PINE COURSE.