PF 2012 | Penati Golf Resort

Želáme všetkým golfistom, členom, priateľom a partnerom šťastný a úspešný Nový rok 2012!