Od 1.5. spúšťame skupinové tréningy s obmedzenou kapacitou max. 5 hráčov v skupine | Penati Golf Resort
OD 1.5. SPúšťAME SKUPINOVé TRéNINGY S OBMEDZENOU KAPACITOU MAX. 5 HRáčOV V SKUPINE späť na novinky
Milí golfisti.

Od piatka 1. 5. 2020 sprístupňujeme aj možnosť skupinových tréningov. Postupujeme v zmysle usmernení hlavného hygienika.
Max. kapacita skupinového tréningu je 5 hráčov.


Obmedzený limit účastníkov skupinových tréningov PLATÍ DO ODVOLANIA Úradu verejného zdravotníctva SR.  O zmenách Vás budeme informovať. 

Aktualizovaný harmonogram a cenník tréningov nájdete v sekcii Služby/Golfová akadémia - https://www.penatigolfresort.sk/sluzby/golfova-akademia/

Bližšie informácie Vám v prípade potreby poskytne náš športový riaditeľ RADOMÍR HOLEČKA, 0901 911 019, radomir.holecka@penatigolfresort.sk ako aj naša recepcia 0917 907 777, reception@penatigolfresort.sk.