Golfovú sezónu 2022 v Penati Golf Resorte otvárame vo štvrtok 17.3.2022 | Penati Golf Resort
GOLFOVú SEZóNU 2022 V PENATI GOLF RESORTE OTVáRAME VO šTVRTOK 17.3.2022 späť na novinky

Milí priatelia, nadšenci golfu.

Golfovú sezónu 2022 v Penati Golf Resorte otvárame vo štvrtok 17.3.2022.

Ako prvé spúšťame hru na ihrisku Legend Course. Heritage Course bude sprístupnený neskôr (ca o 2 týždne).

Booking Tee Timov je možný na známych kontaktoch našej recepcie: 0917 907 777, reception@penatigolfresort.sk.

Tešíme sa na Vás a prajeme Vám skvelú sezónu.