Od 28.3. 2022 oficiálne spúšťame sezónu aj na našom druhom ihrisku Heritage Course. | Penati Golf Resort
OD 28.3. 2022 OFICIáLNE SPúšťAME SEZóNU AJ NA NAšOM DRUHOM IHRISKU HERITAGE COURSE. späť na novinky

Milí priatelia.

Od dnešného dňa 28.3. 2022 oficiálne spúšťame sezónu aj na našom druhom ihrisku Heritage Course. Na chvíľočku ale ešte uzatvárame Legend Course - do 4.4. na ňom prebehne údržba a nevyhnutná aerifikácia. Od utorka 5.4. Vám bude Legend opäť k dispozícii a tým pádom už budú v plnej prevádzke obe naše krásne ihriská.

Ďakujeme za pochopenie.