Okolo Clubhousu sa finišuje. | Penati Golf Resort
OKOLO CLUBHOUSU SA FINIšUJE. späť na novinky

Prístupová cesta smerom ku Clubhousu, chodník a osvetlenie je dokončené. Parkovisko pre osobné autá a parkovisko pre golfové autíčka, chodníky pred Clubhousom sú dokončené. Zostáva osadiť závlahy a následne záhradné úpravy.