Od stredy 22.4. otvárame! Hrá sa v núdzovom hygienickom režime! | Penati Golf Resort
OD STREDY 22.4. OTVáRAME! HRá SA V NúDZOVOM HYGIENICKOM REžIME! späť na novinky
Milí naši priaznivci.
Od dnešného dňa (22.4.) máme brány Penati Golf Resortu otvorené!
V súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva v čase COVID-19 krízy
a za podmienok dodržiavania príslušných usmernení hlavného hygienika sprístupňujeme golfovú hru.
K dispozícii Vám bude v prvé dni ihrisko LEGEND COURSE ako aj driving range a cvičné plochy.
Prevádzku spúšťame zatiaľ v obmedzenom režime - t. j. bez zázemia Club Housu, reštaurácie a sanitárnych priestorov.
Stravovanie bude poskytované v hygienickom režime výdaja jedál a nápojov cez výdajné okienko na klubovej terase.
Služby recepcie a Pro-shopu fungujú v štandardnom režime, samozrejme za dodržiavania nevyhnutných hygienických opatrení.
Z dôvodu kapacitného vyťaženia našej recepcie v týchto prvých dňoch preferujeme booking hracích časov cez https://www.teetime.cz/Reservation.aspx!
V prípade potreby je Vám samozrejme k dispozícii aj recepcia na známych kontaktoch: 0917 907 777, reception@penatigolfresort.sk.
Zároveň v tejto súvislosti citujeme výzvu SKGA a prikladáme link na smernicu SKGA, ktorou sa riadime:

"Vážení členovia SKGA, vážené kluby a hráči, od dnešného dňa (22.04.2020) je účinná nová smernica SKGA, ktorá v súvislosti s výkonom športovej činnosti a opatreniami súvisiacimi s ochorením COVID-19 obsahuje povinnosti a usmernenia pre kluby aj hráčov. 

Dôrazne Vás žiadame o rešpektovanie opatrení a prevádzkových pokynov klubov. 

Porušenie povinností uvedených v smernici bude považované za závažné disciplinárne previnenie.

V prípade nových opatrení a usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR Vás budeme o prípadných zmenách informovať."

Link na smernicu SKGA: 
https://skga.sk/…/2…/04/Smernica-SKGA-COVID-19-v21042020.pdf