NA GOLFING WITH HEART 2019 SA PRE DOBRÉHO ANJELA VYZBIERALO 38 000 EUR! Výťažok z turnaja je venovaný prostredníctvom nadácie DOBRÝ ANJEL deťom a rodinám postihnutým onkologickým ochorením. | Penati Golf Resort
NA GOLFING WITH HEART 2019 SA PRE DOBRÉHO ANJELA VYZBIERALO 38 000 EUR! VýťAžOK Z TURNAJA JE VENOVANý PROSTREDNíCTVOM NADáCIE DOBRÝ ANJEL DEťOM A RODINáM POSTIHNUTýM ONKOLOGICKýM OCHORENíM. späť na novinky
V sobotu 18. mája 2019 sa v Penati Golf Resorte na ihrisku HERITAGE COURSE konal piaty ročník obľúbeného charitatívneho turnaja GOLFING WITH HEART 2019.

Výťažok z turnaja je venovaný prostredníctvom nadácie DOBRÝ ANJEL deťom a rodinám postihnutým onkologickým ochorením.

Nad turnajom drží každý rok záštitu Ing. Ján Tomáš, člen predsedníctva Nadácie pre potreby detí a mladých ľudí trpiacich rakovinou - GOLFING WITH HEART.

Turnaja sa zúčastnilo 79 hráčov, prevažne členov Penati Golf Clubu. Vyzbieralo sa 18 000 EUR. Na tejto sume sa podielala aj dražba, ktorá je každý rok atraktívnym obohatením tohoto charitatívneho podujatia. Dražili sa: hokejka a šiltovka zo STANLEY CUPu s podpisom MARIÁNA HOSSU, nástenný obraz od ZDENKY SEBÖK TAJBOŠOVEJ, sklenené srdce od ACHILLEAS GLASS a vynikajúce Bordeaux víno CHATEAU MOUTON ROTSCHILD od PREMIER VIN. Všetky vyzbierané príspevky každý rok  zdvojnásobuje hlavný partner podujatia -  lichtenštajnská VP BANK. Ten prispel čiastkou 20 000 EUR a tak Dobrému anjelovi tento rok odchádza krásnych 38 000 EUR.

V pozvánke na GWH 2019 sme uviedli: "Máj je lásky čas a láska sa dá prejaviť rôznymi spôsobmi.  Aj spolupatričnosťou k tým, ktorým osud nerozdáva dobré karty a siaha na to najcennejšie - na ich zdravie."

Vďaka golfistom s veľkým srdcom sa podarilo naplniť spoločný cieľ aj tento rok.  A nechýbala pri tom dobrá nálada a dobrý golf.

Zo srdca Ďakujeme všetkým "dobrým anjelom" - priamym účastníkom turnaja ako aj sponzorom podujatia, predovšetkým spoločnostiam: NAY, REAKTOR TEST, LTO TRADE, STRABAG, KOOPERATÍVA, DYNAMIC RELATIONS, NAD-RESS, FIT&CO, MEDCORP, GRS, PROTRON, STAVFLEX, ANASOFT, REMPO, ARCGEO, GOLF CENTRUM, KOMERČNÍ BANKA, ALTRIVIO a samozrejme hlavnému partnerovi podujatia VP BANK.

Tešíme na 6. ročník charitatívneho turnaja - GOLFING WITH HEART 2020.