Možnosti ubytovania sa rozširujú o nové apartmánové domy | Penati Golf Resort
MOžNOSTI UBYTOVANIA SA ROZšIRUJú O NOVé APARTMáNOVé DOMY späť na novinky

Do ponuky apartmánových domov v tesnej blízkosti rezortu pribudli nové štýlové apartmány.
Podrobné informácie o dispozičných riešeniach a kapacite nových apartmánov ako aj o možnostiach rezervácie ubytovania nájdete na stránke www.sajdiky.sk, alebo môžete kontaktovať priamo p. Lukáš Krajmer, tel: +421 908 717 717, golf@altrivio.sk.