Milí golfisti, v nedeľu 5.11. 2017 si naše ihrisko Heritage Course zahráte posledný krát v tejto sezóne. | Penati Golf Resort
MILí GOLFISTI, V NEDEľU 5.11. 2017 SI NAšE IHRISKO HERITAGE COURSE ZAHRáTE POSLEDNý KRáT V TEJTO SEZóNE. späť na novinky
Milí golfisti, v nedeľu 5.11. 2017 si naše ihrisko Heritage Course zahráte posledný krát v tejto sezóne. Do definitívneho ukončenia sezóny budete mať ešte k dispozícii ihrisko Legend Course. Posledným hracím dňom na Legende bude nedeľa 19.11. 2017. O presnom termíne budeme informovať.