Ihrisko Nicklaus Design Legend Course slávnostne otvorené. | Penati Golf Resort
IHRISKO NICKLAUS DESIGN LEGEND COURSE SLáVNOSTNE OTVORENé. späť na novinky

Na slávnostnom prvom odpale na otvorení prvého 18-jamkového ihriska Nicklaus Design Legend Course sa zúčastnili akcionári projektu, zástupcovia bánk, samosprávy - starostovia a primátori, dodávatelia a obchodní partneri rezortu, čestní hostia a zástupcovia médiíí. Ku pozvaným hosťom sa prihovoril Richard Hudec, jeden z akcionárov rezortu a Dirk Bouts, Nicklaus Design Senior Associate - pravá ruka zakladateľa spoločnosti Nicklaus Design a legendárneho golfistu Jacka Nicklausa pre Európu. Krásnym rovným odpalom predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky Igor Vida prvé ihrisko celkovo 36-jamkového Penati Golf Resortu slávnostne otvoril.