Heritage Course poskočil v GOLF WORLD MAGAZINE TOP 100 o 16 priečok nahor. V tomto TOP 100 výbere je Heritage Course naďalej ako jediný zástupca zo Slovenska a obsadil 74. priečku. | Penati Golf Resort
HERITAGE COURSE POSKOčIL V GOLF WORLD MAGAZINE TOP 100 O 16 PRIEčOK NAHOR. V TOMTO TOP 100 VýBERE JE HERITAGE COURSE NAďALEJ AKO JEDINý ZáSTUPCA ZO SLOVENSKA A OBSADIL 74. PRIEčKU. späť na novinky
Ihrisko Heritage Course s autorským rukopisom Johnatana Davisona nám robí veľkú radosť. Renomovaný britský golfový časopis GOLF WORLD MAGAZINE vo svojom najnovšom prehľade stovky najlepších golfových ihrísk kontinentálnej Európy pre roky 2017-2018 posunul Heritage o úctyhodných 16 priečok nahor ("TOP 100 GOLF COURSES IN CONTINENTAL EUROPE. The most authoritative ranking by the most widely-travelled panel").  V tomto TOP 100 výbere je Heritage Course naďalej ako jediný zástupca zo Slovenska a obsadil 74. priečku (posunul sa z predchádzajúcej 90. priečky) Johnatan Davison naprojektoval ihrisko s vysokými rafmi a špecifickými strapatými bankermi, ktoré citlivo zakomponoval do autentickej prírodnej scenérie zmiešaných lesov Záhoria. Dizajn ihriska odkazuje na korene golfovej architektúry z obdobia zlatej éry golfu na britských ostrovoch. Britskí golfoví odborníci z reakcie GOLF WORLD MAGAZINE ocenili tento tradičný ostrovný dizajn nášho do krásy dozrievajúceho ihriska Heritage významným posunom v rebríčku  - z 90. priečky, s ktorou sme do rankingu vstupovali, na súčasnú 74. priečku.