Golfová sezóna 2020 sa blíži ku svojmu koncu | Penati Golf Resort
GOLFOVá SEZóNA 2020 SA BLížI KU SVOJMU KONCU späť na novinky
Milí naši priaznivci.

Golfová sezóna 2020 sa blíži ku svojmu koncu.
V pondelok 26.10.2020 uzatvárame ihrisko Heritage Course.
K dispozícii na hru (za podmienok dodržiavania epidemiologických pravidiel individuálneho športovania v prírode) je ihrisko Legend Course.
Predpokladaný termín ukončenia hry na Legend Course je pondelok 16.11.2020 v závislosti na aktuálnom vývoji počasia ako aj pandemickej situácie a s ňou spojenými epidemiologickými opatreniami. O presnom termíne ukončenia sezóny v rezorte sa prosím informujte na našej recepcii: 0917 907 777, reception@penatigolfresort.sk
Ďakujeme Vám za priazeň v uplynulej sezóne.

Zostaňte ZDRAVÍ & FIT