Doležité informácie pre hráčov. | Penati Golf Resort
DOLEžITé INFORMáCIE PRE HRáčOV. späť na novinky

8.10. uzatvorená prvá deviatka z dôvodu aerifikácie greenov

9.10. uzatvorená druhá deviatka

9. – 14.10. 10 % zľava na fee

Z dôvodu údržby je každú nedeľu od 18:00 do podelka do 10:00 driving range uzatvorený.