Definitívne ukončujeme golfovú sezónu 2020! | Penati Golf Resort
DEFINITíVNE UKONčUJEME GOLFOVú SEZóNU 2020! späť na novinky
Milí naši priaznivci.

Definitívne ukončujeme golfovú sezónu 2020!
Posledný hrací deň na ihrisku Legend Course je nedeľa 22.11. 2020.
Veríme, že v tomto nepeknom covidovom roku ste u nás zažili mnohé pekné chvíľky!
Zostaňte zdraví a s úsmevom na perách
a tešíme sa na Vás v 2021!