Aj Majstrovstvá Slovenska klubových družstiev seniorov vyhralo družstvo z Penati! | Penati Golf Resort
AJ MAJSTROVSTVá SLOVENSKA KLUBOVýCH DRUžSTIEV SENIOROV VYHRALO DRUžSTVO Z PENATI! späť na novinky
Ďaľšia radostná správa pre Penati!

V dňoch 11.-12. septembra 2018 sa v Lomnickom golfovom klube konali Majstrovstvá Slovenska klubových družstiev seniorov,
na ktorých sa opäť zadarilo družstvu z Penati Golf Clubu. Seniorský Penati tím v zložení Bohunil Škorec, Miloš Zimka, Roland Hnilica a Marián Hojsík sa stali víťazmi!
Zdá sa, že Penati "ide karta” a k víťaznému družstvu mužov a žien pribudli do tretice aj naši seniori.
Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu nášho klubu.