NAY ELEKTRODOM Penati HCP SUNDAY 9 | Penati Golf Resort
NAY ELEKTRODOM PENATI HCP SUNDAY 9 späť na turnaje
Dátum konania: 29.06.2014 - 29.06.2014

POPIS TURNAJA

Nedele v Penati Golf Resorte (ďalej len „PGR“) budú patriť členom klubu ako aj golfovej verejnosti. Budú predstavovať športový deň celoročného turnaja na úpravu hendikepu pod názvom „NAY ELEKTRODOM HCP“. Séria sa začína 13. apríla a bude prebiehať v týždenných intervaloch. Výnimkou sú predobjednané komerčné turnaje. Túra sa končí finálovým turnajom 28. septembra. Následne dňa 18. októbra pri príležitosti klubového turnaja Pohár Prezídia spoznáme celoročného víťaza NAY Elektrodom HCP túry eklektik (1/3 netto)za rok 2014.

 

PODMIENKY TURNAJA

Právo zúčastniť sa na turnajoch „NAY ELEKTRODOM HCP“ majú všetci hráči s amatérskym štatútom, akými sú členovia národných golfových asociácií s platným členstvom pre rok 2014 bez rozdielu pohlavia, národnosti či veku. Hendikepový limit nie je pre tento turnaj vydaný, čím umožňuje hru všetkým herným úrovniam v rátanie EGA HCP: (+ - 36) ako aj hráčom s klubovým HCP (37 – 54). Hráčom s neaktívnym statusom (menej ako 4 turnaje v predchádzajúcej sezóne) je vstup na turnaj povolený, HCP mu bude podľa platnej „scorecard“ zohľadnený, no tento hráč nemá nárok na poberanie vecných ako aj iných cien. Tieto preberá automaticky ďalší hráč v poradí s aktívnym statusom.

 

PRIHLÁSENIE

www.skga.sk

 

SPÔSOB ŠTARTU

Záujemci sa na akýkoľvek z HCP turnajov môžu prihlásiť prostredníctvom serveru Slovenskej golfovej asociácie: (http://www.skga.sk/zoznam-turnajov), kde si samotný turnaj vyhľadajú a následne skontrolujú priradenie do zoznamu prihlásených. V prípade nefunkčnosti serveru sa môžu hráči prihlásiť priamo na recepcii Penati klubu, či telefonicky na +421 (0) 917 907 777. Vo všeobecnosti platí že možnosť prihlásiť sa na turnaj má hráč najneskôr do 12:00 predchádzajúceho dňa do zahájenia turnaja. V opačnom prípade sa hráč riadi informáciami uvedenými v popise turnaja na serveri SKGA.

 

VÍŤAZSTVO

V súťaži „NAY ELEKTRODOM HCP“ sú vyhodnocované prvé tri miesta z kategórie A, B a C. V celoročnom rebríčku túry budú ohodnotení prví traja hráči.

 

CENY

Ceny pre víťazov tvoria trofeje a hodnotné ceny od promotéra turnaja pre hodnotené miesta v hlavnej kategórii a v doplnkových kategóriách. Ak je v kategórii menej ako 9 hráčov vyhodnocuje sa iba víťaz. Ak je v kategórii menej ako 4 hráči, zlučuje sa táto s kategóriou o stupeň vyššie.

 

STRAVOVANIE

Pitný režim, občerstvenie do bagu na 1. jamke, obed po hre.

 

POPLATKY

Hráč je povinný pred štartom uhradiť na recepcii Green Fee: (podľa cenníka PGR) ako aj štartovné vo výške 15€. Členovia PGR Green Fee neplatia.