Najočakávanejšia správa roka je tu! Otvárame 17.3. – hru spúšťame na LEGEND COURSE. | Penati Golf Resort
NAJOčAKáVANEJšIA SPRáVA ROKA JE TU! OTVáRAME 17.3. - HRU SPúšťAME NA LEGEND COURSE.