Novinky | Penati Golf Resort
OD 23.03.2023 SME OTVORENí! PRAJEME VšETKýM úSPEšNú GOLFOVú SEZóNU 2023💚!

Od 23.03.2023 sme otvorení! 

Prajeme všetkým úspešnú golfovú sezónu 2023💚!