Nezaradené | Penati Golf Resort
NAJOčAKáVANEJšIA SPRáVA ROKA JE TU! OTVáRAME 17.3. - HRU SPúšťAME NA LEGEND COURSE.
V stredu 17.3. otvárame brány Penati Golf Resortu
a v súlade s epidemiologickými opatreniami zahajujeme sezónu.
K dispozícii Vám bude ihrisko LEGEND COURSE ako aj driving range a cvičné plochy. 
Prevádzku spúšťame v obmedzenom režime – t. j. bez zázemia Club Housu, reštaurácie a sanitárnych priestorov.
Štandardná konzumácia jedla a nápojov v priestoroch reštaurácie a terasy aktuálne nie je možná, k dispozícii však bude povolený predaj jedla a nápojov cez výdajné okienko reštaurácie.
Zároveň Vás prosíme o dodržiavanie našich hygienických protiepidemiologických opatrení a upozorňujeme, že na recepcii je obmedzený režim vybavovania návštevníkov – v priestore recepcie môžu byť naraz max. 2 hráči, preto Vás prosíme o dodržiavanie tohoto nariadenia a postupné vstupovanie na recepciu. Ďakujeme.
Hru si prosím rezervujte cez Teetime.cz.
https://www.teetime.cz/Reservation.aspx!
Poprajme si navzájom dlhú a pokojnú golfovú sezónu 2021!