Heritage Course | Penati Golf Resort
JAMKA 18

Par 4 – 410 metrov – HCP 6

Rana sprava doľava je odmenená na poslednej jamke. Presná a dlhá prihrávka vám otvorí priestor na bírdie.