KONTAKTY

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

Penati Golf Resort – CLUBHOUSE: Šajdikove Humence 453, 906 07 Šajdikove Humence

Penati Golf Resort -TECHNICKÁ BUDOVA: Šajdikove Humence 443, 906 07 Šajdikove Humence

GPS   48°40′ 31.36″ N,   17°19′ 16.44″ E (ku odbočke do rezortu)

FAKTURAČNÁ ADRESA

PGR Senica, a.s.,

Révova 7

811 02 Bratislava

Centrálna emailová adresa

info@penatigolfresort.sk

Recepcia, Rezervácie Tee Time

tel: +421 917 907 777

+421 34 39 79 777

email: reception@penatigolfresort.sk

Turnaje

tel: +421 901 911 019

email: radomir.holecka@penatigolfresort.sk

Členstvá

tel: +421 910 609 376

email: andrea.kyskynova@penatigolfresort.sk

Marketingové partnerstvá & PR

tel: +421 905 711 044

email: richard.hudec@penatigolfresort.sk

Riaditeľ Penati Golf Resort

email: igor.chochol@penatigolfresort.sk

Kontakt na rezidenčnú zónu rekreačné vilky pri jazere a pozemky pre rodinné domy

www.golfresidencesenica.sk

kontakt