MAGNA ENERGIA a.s. | Penati Golf Resort
MAGNA ENERGIA A.S.

Spoločnosť MAGNA ENERGIA a.s. je najväčším alternatívnym dodávateľom energií s celoslovenskou pôsobnosťou. Je plne súkromnou slovenskou spoločnosťou bez účasti zahraničného kapitálu. Je stabilným a spoľahlivým partnerom. Na trhu s elektrinou pôsobí od roku 2007 a na trhu s plynom od začiatku roka 2011. Ako prvá v SR začala od 1.1.2008 realizovať dodávku elektriny aj pre domácnosti. Dnes dodáva elektrinu i plyn niekoľkým tisícom domácností a viac ako tisícke firiem. Spoločnosť MAGNA ENERGIA a.s. vyznáva filozofiu trvalo udržateľného rozvoja a elektrinu domácnostiam dodáva z obnoviteľných zdrojov.

MAGNA ENERGIA a.s. rozširuje svoju činnosť aj v oblasti energetických služieb – ponúka komplexnú správu tepelných zariadení predovšetkým pre domácnosti, malé firmy a bytové spoločenstvá. Cieľom poskytovanej energetickej služby je zlúčiť výhody lacnejšej dodávky elektriny a plynu, profesionálneho prístupu silného partnera za účelom zníženia nákladov na dodávku tepelnej energie, taktiež okamžité riešenie akútnych problémov bez nároku na vysoké investície zo strany klienta. Svojim klientom dáva k energiám aj kotol Viessmann alebo klimatizáciu na splátky. Významnou službou, ktorú spoločnosť MAGNA ENERGIA a.s. poskytuje svojim klientom je energetický audit a komplexné energetické poradenstvo. Nemenej dôležitou líniou podnikania je správa miestnych distribučných sietí či projekty verejného osvetlenia v municipalitách.

V prípade záujmu o využitie služieb spoločnosti MAGNA ENERGIA a.s. či už pre Vašu domácnosť alebo pre Vašu firmu kontaktujte obchodného riaditeľa Ing. Lukáša Moravčíka:
lukas.moravcik@magnaea.sk
GSM: 0911 583 801
www.magnaea.sk