Teraz je investícia do členstva v Penati Golf Clube mimoriadne výhodná. Hrajte v partnerskom TOP rezorte Albatross Golf Resort pri Prahe bezplatne!* | Penati Golf Resort
TERAZ JE INVESTíCIA DO čLENSTVA V PENATI GOLF CLUBE MIMORIADNE VýHODNá. HRAJTE V PARTNERSKOM TOP REZORTE ALBATROSS GOLF RESORT PRI PRAHE BEZPLATNE!* Zurück zu Neuheiten

Leider ist der Eintrag nur auf Slovak und English verfügbar.