Po mesiaci Art a jeho spolupracovníci vdýchli prvým 15 jamkám zelenú atmosféru. | Penati Golf Resort
PO MESIACI ART A JEHO SPOLUPRACOVNíCI VDýCHLI PRVýM 15 JAMKáM ZELENú ATMOSFéRU. Zurück zu Neuheiten

Leider ist der Eintrag nur auf Slovak und English verfügbar.